Đội ngũ bác sĩ | Nha khoa Quốc tế DAISY
Logo
hotline
1900 9009
Hotline hỗ trợ 24/7
Time
T.Hai - C.Nhật
9AM - 8PM
Bác sĩ Trương Hồng Khanh
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Trương Huỳnh Khanh
11 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Quách Việt trung
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Quách Việt Trung
4 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Hoàng Minh Tuấn
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Hoàng Minh Tuấn
6 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu
9 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Vũ Hoàng Mỹ Linh
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Vũ Hoàng Mỹ Linh
5 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Võ Hải Thắng
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hải Thắng
6 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hoài
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hoài
7 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang
8 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Phạm Hoàng Thùy Nhiên
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Chuyên Khoa I Phạm Hoàng Thùy Nhiên
7 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Ngô Minh Nhưỡng
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Ngô Minh Nhưỡng
7 năm kinh nghiệm
Gọi ngay Đặt hẹn
CHAT NGAY
Chi Nhánh Ưu đãi
CHAT NGAY