Đội ngũ bác sĩ | Nha khoa Quốc tế DAISY
Logo
hotline
1900 9009
Hotline hỗ trợ 24/7
Time
T.Hai - C.Nhật
9AM - 8PM
Bác sĩ Nguyễn Minh Phương
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Minh Phương
7 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tài
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tài
5 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Quách Việt trung
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Quách Việt Trung
5 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Hoàng Minh Tuấn
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Hoàng Minh Tuấn
7 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu
9 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Vũ Hoàng Mỹ Linh
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Vũ Hoàng Mỹ Linh
6 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Võ Hải Thắng
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thạc sĩ Bác sĩ Chuyên khoa I Võ Hải Thắng
7 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hoài
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hoài
8 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang
9 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Phạm Hoàng Thùy Nhiên
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Chuyên Khoa I Phạm Hoàng Thùy Nhiên
8 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Ngô Minh Nhưỡng
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Ngô Minh Nhưỡng
8 năm kinh nghiệm
Gọi ngay Đặt hẹn
CHAT NGAY
Chi Nhánh Ưu đãi
CHAT NGAY