Đội ngũ bác sĩ | Nha khoa Quốc tế DAISY
Logo
1900 9009
Hotline hỗ trợ 24/7
T.Hai - C.Nhật
9AM - 8PM
Bác sĩ Trần Đông Đông
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Trần Đông Đông
4 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Trần Thị Thương Thương
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Trần Thị Thương Thương
6 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu
8 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Vũ Hoàng Mỹ Linh
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Vũ Hoàng Mỹ Linh
4 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Võ Hải Thắng
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hải Thắng
5 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hoài
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hoài
6 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang
7 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Phạm Hoàng Thùy Nhiên
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Hoàng Thùy Nhiên
6 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Ngô Minh Nhưỡng
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Bác sĩ Ngô Minh Nhưỡng
6 năm kinh nghiệm
Bác sĩ Hoàng Kính Chương
Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Kính Chương
6 năm kinh nghiệm
Gọi ngay Đặt hẹn
CHAT NGAY
Chi Nhánh Ưu đãi
CHAT NGAY